0512 - 77 53 01

boek-marijke


Opdrachtgever

Marijke Amelink


Klant omschrijving

Marijke is arts in het VU medisch centrum in Amsterdam en voor haar proefschrift heeft ze een boek geschreven over Astma. Astma is een ziekte waarbij de (grote) luchtwegen vernauwen waardoor het inademen maar met name het uitademen moeilijker gaat. Je kunt het vergelijk met het opblazen van een ballon, opblazen en leeglopen gaat makkelijk en snel, maar als je het halsje samen knijpt gaat het opblazen moeilijk maar het leeglopen duurt nog veel langer. Als je er zo lang over doet om uit te ademen wil je al eerder weer inademen en daardoor wordt je benauwd.


Opdracht omschrijving

Voor het boek heb ik een cover gemaakt die het thema weergeeft. Marijke had al aardig een idee van wat ze wilde, iets met takken van een boom. Ik heb dat idee als uitgangspunt genomen en dat vertaald naar ademen en longen. De takken op de voorkant van het boek staan op zijn kop. Hierdoor nemen de takken de vorm aan van een long.


Technieken die wij hebben gebruikt

Photoshop, Indesign.