0512 - 77 53 01

Garantie en retourneren

Retour / Herroepingsrecht.

Wij doen er alles aan om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. In een winkel kunt u een product vasthouden of een demonstratie krijgen, maar via internet gaat dat wat lastiger. Daarom krijgt u als klant bij een koop via onze webshop altijd een periode van recht van retour. Deze periode bedraagt 7 werkdagen na u aankoop. U kunt in die periode uw aankoop zonder opgaaf van redenen retourneren. Deze periode wordt ook wel afkoelingsperiode genoemd en gaat in op de dag van ontvangst van het product.
Om u product te retourneren dient u binnen de hierboven genoemde periode van 7 dagen een RET-nummer aan te vragen. Deze aanvraag kunt u doen via klantenservice@idigital.nl. U dient het RET-nummer duidelijk te vermelden op een verzenddoos of op een los papiertje bij uw retourzendig. Zet het nummer niet op de producten zelf.

Retoursprocedure:

 • Vraag binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling bij onze klantenservice een RET-nummer aan.
 • Als u een product wilt retourneren dient de verpakking onbeschadigd te zijn en het product mag geen gebruikssporen of slijtage bevatten.
 • Als u een origineel of huismerk cartridges en toners of wilt retourneren dient de verpakking onbeschadigd en ongeopend te zijn en het product ongebruikt.
 • Indien een verpakking toch beschadigd is, kan I-digital er voor kiezen het product deels te vergoeden.
 • Verpak de retoursartikelen in een kartonnen doos om beschadiging tijdens transport tegen te gaan.
 • Voeg het RET-nummer toe door middel van een los papiertje bij uw retoursverzending.
 • Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de verpakking.
 • Voor het retourneren van producten zijn de retourskosten voor uw rekening. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd.
 • Als klant draagt u het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.

Uitgesloten van retour sturen zijn:

 • Aangebroken of beschadigde verbruiksartikelen zoals inkt, cd en dvd en verpakkingen.
 • Artikelen die in opdracht van uw als koper zijn gemaakt, zoals drukwerk en cd/dvds met een eigen opdruk.
 • Artikelen, die door de klant beschadigd zijn door gebruik.

Indien producten zonder het door ons verstrekte RET-nummer worden terug gestuurd, kunnen wij uw aankoop moeilijker vergoeden.

Garantieprocedure

Het is vervelend als een product niet of niet naar behoren functioneert. Volg daarom altijd de gebruiksaanwijzing op en raadpleeg de handleiding om eventuele problemen op te lossen. Mocht een product stuk zijn, dan raden wij u aan onze garantieprocedure te volgen.
Garantietermijnen

 • Standaard 2 jaar garantie op alle producten
 • Eigen merk compatible printersupplies: 100% garantie
 • Eigen merk remanufactured printersupplies: 6 maanden garantie

Procedure

 • Vraag binnen de garantietermijn een RMA-nummer aan bij onze klantenservice, klantenservice@idigital.nl
 • Stuur het defecte artikel zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na toekenning van het RMA-nummer naar ons op.
 • Verpak het garantieartikel deugdelijk in een kartonnen doos als u het verstuurt.
 • In de verzending dient duidelijk een briefje met adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem en het RMA-nummer te vermelden
 • Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe.
 • Als klant draagt u het risico voor een retourzending. Wij adviseren daarom om het pakket aangetekend te verzenden en het verzendbewijs te bewaren, zodat u een eventuele vermissing kunt claimen bij uw vervoerder.
 • De verzendkosten (standaard pakketkosten € 6,75) worden vergoed door ons. Deze krijgt u na afloop terug gestord op uw rekening.

Uitgesloten van garantie is:

Uitzonderingen op garantie van op een producent kunnen worden gemaakt indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Ook kan uw product van garantie worden uitgesloten als de factuur niet kan worden overlegd, gewijzigd is of onleesbaar is gemaakt, het product gebreken vertoont die gevolg zijn van het verkeerd gebruikt gebruik of indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

Huismerk inkt en toners I-Digital

Kan het gebruik van een huismerk cartridge negatieve gevolgen hebben voor mijn printer?
– Het gebruik van een huismerk cartridge kan de printer nooit beschadigen of de levensduur van de printer verkorten. Ons huismerk heeft gegarandeerd dezelfde eigenschappen en werking als een originele exemplaar. Om deze redenen geven wij dan ook 100% garantie op onze i-digital huismerk producten!

Vervalt de garantie op mijn printer als ik een huismerk cartridge gebruik?

– Nee, in geen enkel geval. Het gebruik van het ons huimerk cartridges en toners hebben geen invloed op de garantie van uw printer of onderhoudscontract. Het is voor een fabrikantenv erboden om koppelverkoop te doen en u te verplichten om het merk cartridges van de fabrikant te gebruiken. (EU-wetgeving en nationale wetgeving)
– Als gebruiker bent u wettelijk gezien de volledig vrije keuze in welk merk cartridges of toners u wilt gebruiken. De wetgeving en uw rechten zijn hierin duidelijk. Mocht u te maken hebben met een winkel of fabrikant die de garantie weigert, vraag dan om een schriftelijke verklaring met hierin een duidelijke reden voor het weigeren en met een duidelijk en niet discutabele bewijs, dat het defect een direct gevolg is van het gebruik van een huismerk cartridge. Deze kunnen zij namelijk niet geven. Mocht u toch problemen blijven ondervinden, neem dan contact op mijn de klantenservice. Wij proberen u dan bij te staan met advies.

De vorm van de cardrige

– Een huismerk artikel er qua vorm soms net wat andres uitzien dan een orgineel product. Dit komt vanwege patenten van de merkfabrikanten, die het verbied om de exacte vorm te gebruiken. Echter heeft de vorm geen invloed op de werking van of installatie van het product

Onze inkt voldoet aan zeer hoge kwaliteits- en milieueisen

– Onze huismerk artikelen kopen wij in bij de grootste fabrikanten van cartridges en toners ter wereld. Hierdoor kunnen wij goede kwaliteit inkt en toners leveren waarop u 100% garantie krijgt. Alle cardrigers zijn geproduceerd volgens de ISO9001 en ISO14000 norm. Deze normen stellen hoge kwaliteits- en milieueisen aan de fabrikant die het maken. Hierdoor weet dat u zeker dat u met ons I-Digital huismerk een goed product krijgt.